Axtar.az 2010 cu ildə yaradılmış internet axtarış mühərrikidir. Hər hansı bir sözun axtarış nəticələri Azərbaycana aid olan saytlarda olanlar göstərilir. Bütün dünya üzrə nəticələr isə Veb linkini klik edəndə göstərilir. Axtar.az Azəri, İngilis ve Rus dillərində axtarış aparmağa imkan verir.