axtar
Axtar.az biznesləri, onların adı, kateqoriya və ünvanından istifadə edib axtarmaq üçün ən güclü yerdir.
Zəhmət olmasa biznesinizi əlavə edin. Əgər biznesiniz burda artıq varsa bu o demekdir ki, üçüncü bir tərəf bu məlumatı bizə vermişdir. Detalları ilə əlavə edilən biznesin originalı avtomatik silinir.
Yeni Bizneslər
108, Azadlyg av. AZ1000 Baku
(+012) 4402892
AZ0900 Барда
(+020) 2052816
Amircan qəs.1, Bakı, AZ 1042
(99412) 452-38-48
ул. Хагани, 115A AZ1000 Баку
(+012) *7575 (+012) 5987474
8, Yusif Mamedaliyev str. AZ1000 Baku
(+012) 4931100
ул. Гейдара Алиева AZ2700 Хачмас Зерно: Производство, Закупка, Продажа
128, Heydar Aliyev av. AZ5100 Samukh kapitalbank.az Banks & Banking Activity
Port Baku Towers ; 153, Neftchilar av. AZ1010 Baku
(+012) 4048205
Mir - Cəlal küçəsi, Bakı, AZ1147
(99412) 568-05-30
Azadlıq küç.193, Bakı, AZ1130
(99412) 563-60-20