axtar
ubees.ru Г–zГјnГј \MTN Й™n gЙ™nc qadД±n polkovniki\ kimi tЙ™qdim edЙ™rЙ™k 1 milyona yaxД±n dЙ™lЙ™duzluq etmЙ™kdЙ™ tЙ™qsirlЙ™ndirilЙ™n AygГјn AkimovanД±n cinayЙ™t iЕџi ГјzrЙ™ mЙ™hkЙ™mЙ™ davam etmЙ™kdЙ™
Siz rəy vermək üçün