axtar
ÇİN, 5 YÜNGÜL ADAMLA AMERİKANIN QARŞISINA KEÇİR! – Yaponların səhvini təkrarl...
Amerikanın iqtisadi-ticarət siyasəti əsas etibarıyla polad istehsalı, benzinlə işləyən avtomobillər və kömür üzərində cəmləşdiyi bir vaxtda, çinlilər öz diqqətlərini elekromo...
14-10-2017, 11:44
Siz rəy vermək üçün