axtar
haqqin.az
поселка Сараи Абшеронского района Вюсаля Абилгасанова (1976 г.р.) и ее супруг Вафадар Абилгасанов (1976 г.р.). В.Абилгасанов работал в ОАО Azərbaycan Polad İstehsalı
http://haqqin.az/news/81709
06-10-2016, 15:54
конкуренция. Хотелось бы коснуться и ЗАО Polad İstehsalı Kompleksi, которое находится в собственности государства. Создание этого комплекса вернет конкуренцию на рынке и даст
http://haqqin.az/multimedia/47301
18-06-2015, 17:02
Xəbərlərdə olan açar sözlər Bu nədir?

Bunlar xəbərlərdə ən çox istifadə olunan açar sözlərdir. Hər hansı bir sözü klik edəndə, ona aid olan xəbərlər sol tərəfdə dərc edildiyi vaxt ardıcılliğı ilə görünür.