axtar
vesti.az
ее супруг Вафадар Абилгасанов 1976 года рождения. В.Абилгасанов работал в ОАО «Azərbaycan Polad  İstehsalı Komleksi» руководителем аппарата. Установлено, что убийство
http://vesti.az/news/308173
06-10-2016, 16:18
занимал должность руководителя аппарата ЗАО «Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi». В результате проведенных сотрудниками полиции мер был задержан подозреваемый в убийстве
http://vesti.az/news/294344
31-05-2016, 13:33
Xəbərlərdə olan açar sözlər Bu nədir?

Bunlar xəbərlərdə ən çox istifadə olunan açar sözlərdir. Hər hansı bir sözü klik edəndə, ona aid olan xəbərlər sol tərəfdə dərc edildiyi vaxt ardıcılliğı ilə görünür.