axtar
Sabiranə Mirzəcəlilsayağı
(30 may Sabir poeziya günlərinə az qalıb) Gülabbas Belə nəql edirlər ki, ayə, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” komediyasının (bəlkə də faciəsinin - G) anti-qəhrəmanı Şeyx Nəsrullah zühur edib və o an
18-04-2016, 08:15
You must