axtar
xalqqazeti.com
.  Azərbaycan dövlət radiosu o günlərdə Xocalı sakinlərinin harayını bütün ölkəyə yayımlamağa çalışırdı. Xocalı imdad diləyirdi. Amma Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti o dövrdə kar
http://xalqqazeti.com/az/news/intervi...
27-02-2017, 10:52
il martın 2-də prezident Ayaz Mütəllibovun iştirakı ilə Ali Sovetin fövqəladə sessiyası çağırıldı və Xocalı faciəsi ilə bağlı əsl həqiqətlər barədə məlumat verilməsi
http://xalqqazeti.com/az/news/intervi...
26-03-2018, 09:46
təyin olunmuş Ayaz Mütəllibovun verdiyi müsahibədən ibarətdir. Kitabın formatından belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, tərtibatçı dünyada baş verən etnik münaqişələrin
http://xalqqazeti.com/az/news/politic...
03-04-2018, 09:48
”. Kamil Məmmədov Xocalıda baş vermiş faciəli hadisələri ürəkağrısı ilə xatırlayır: “1992-ci ildə ovaxtkı Prezident Ayaz Mütəllibov Musa Məmmədovu Qarabağda özünün
http://xalqqazeti.com/az/news/politic...
01-05-2018, 10:10
respublikamıza göndərilən Ayaz Mütəllibovdan və xalq azadlıq hərəkatı dalğasında hakimiyyətə gələn AXC-Müsavat iqtidarından aldıq. Onların siyasi fəaliyyəti, daha doğrusu
http://xalqqazeti.com/az/news/20janua...
15-01-2018, 09:49
planlaşdırılmış hərbi əməliyyatın nəticəsi olmuşdur. 1989-cu ilin axırından yanvar hadisələrinə kimi respublika rəhbərləri Əbdürrəhman Vəzirov və Ayaz Mütəllibovun imzaları ilə
http://xalqqazeti.com/az/news/20janua...
21-01-2017, 10:52
böyük əhəmiyyəti və rolu barədə söhbət açaraq Azərbaycan Respublikasının rəhbərlərinin Mircəfər Bağırovdan Ayaz Mütəllibova qədər yaddaqalan portretlərini yaradır
http://xalqqazeti.com/az/news/politic...
20-04-2018, 11:16
, ölkə vətəndaş mübaribəsinin bir addımlığına gətirilmişdi. 1993-cü ilin yayına qədər ölkənin iki rəhbəri – Əbdürrəhman Vəzirov və Ayaz Mütəllibov öz canlarını qorumaq
http://xalqqazeti.com/az/news/politic...
24-06-2017, 10:38
ələ keçirirdi. Bir tərəfdən də ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibov xaricdəki siyasi dairələrin diktəsini yerinə yetirir
http://xalqqazeti.com/az/news/politic...
09-06-2017, 11:57
adında heç nə yox idi. Əgər dövlət olsaydı, adi şərqşünas Ayaz Mütəllibovu adi yun zavodu direktoru Əbülfəz Elçibəyi hakimiyyətdən devirə bilməzdi. Heydər Əliyev belə
http://xalqqazeti.com/az/news/politic...
03-05-2017, 10:45