axtar
kulis.lent.az
. Fikrət Sadıq onu mənə oxutdurdu. Tərcümeyi-hal kimi yazmışdım... Başımı qaldırdım ki, Söhrab Tahir və otaqda olan bir çox yazıçılar ağlayır. Onu “Ədəbiyyat qəzeti”nə
http://kulis.lent.az/news/12117
11-03-2015, 22:00
qabiliyyət imtahanında. Rza Təhmasib görünür Tofiq Fikrətin “Siz” şeirini cəsarətlə (qadağan olunduğundan bixəbər olduğu halda) dediyinə görə onun həm qabiliyyətinə, həm
http://kulis.lent.az/news/12640
25-05-2015, 09:00